Wat doe je als er brand is? Hoe moet je handelen als een collega onwel wordt? Wat als er iemand van de trap is gevallen? In de calamiteitentraining, die wij samen met de Sint Maartenskliniek hebben ontwikkeld, leer je hoe je moet handelen in het geval van brand, onwel wording en ongeval.

Het lijkt simpel en eenduidig, maar toch moet je aan veel dingen denken. Bovendien is de goede volgorde ook van belang, voornamelijk als er sprake is van brand. Bel je bijvoorbeeld eerst 112? Of ga je eerst de brand proberen te blussen?

In onze virtuele omgeving bevind je je daadwerkelijk in een ziekenhuis. Je kunt daar allerlei handelingen uitvoeren: 112 bellen, ramen sluiten, de brandblusser bedienen. Daarnaast kan je ook communiceren met patiënten, collega’s en het reanimatieteam.

Na elke speelronde krijg je feedback, waarin wordt uitgelegd welke handelingen je goed hebt uitgevoerd en hoe je het in de volgende ronde nog beter kunt doen. Je krijgt alle benodigde actiepunten om een 5-star Health Hero te worden.

5-star Health Hero

De calamiteitentraining is gebaseerd op het 5-star Health Hero principe. Dit is bedacht door Remco Hoogendijk, Innovatie Manager bij de Sint Maartenskliniek. Het 5-star Health Hero principe houdt in dat je door het combineren van een E-learning met een simulatie- of VR-training uiteindelijk het level zult bereiken van een 5-star Health Hero.

Help, brand!

Het voordeel van het inzetten van Virtual Reality, is dat je de spanning en stress ervaart die optreedt bij een calamiteit. Het oefenen onder spanning en stress brengt het (procedureel) handelen van spelers op een hoger niveau. Dit zorgt ervoor dat zij in het geval van een echte stresssituatie beter weten hoe ze moeten handelen. Zo kunnen kunnen patiënten sneller en efficiënter in veiligheid worden gebracht.

Bijbehorende mobiele game

In onze VR-training wordt geen nieuwe kennis aangeleerd. Het is namelijk juist de bedoeling dat je de aangeleerde kennis in praktijk kunt brengen. Om die reden is er naast een calamiteitentraining in VR ook een app ontwikkeld. Deze app zal ervoor zorgen dat spelers alle kennis kunnen verkrijgen die ze nodig hebben om de calamiteitentraining goed te kunnen doorlopen in VR.

Interesse om deze training aan te schaffen?
Lees meer