Je als zorgverlener empathisch opstellen richting patiënten brengt tal aan positieve effecten met zich mee. Zo neemt het vertrouwen in de zorgverlener sneller toe waardoor adviezen beter worden opgevolgd. Ook zullen patiënten meer informatie vrijgeven wanneer een zorgverlener empathisch reageert, waardoor er een passendere behandeling kan worden voorgeschreven. Empathie zou dus zelfs kunnen leiden tot betere behandelresultaten!

Hoe oefen je dat nou? Daar is een methode voor bedacht! Samen met de HAN en de Radboud Health Academy, ontwikkelden we de VR-training Empathisch reageren voor zorgverleners. Dit is een training die plaatsvindt in Virtual Reality waarin je het gesprek aangaat met twee typen patiënten vanuit het oogpunt van de zorgverlener. Hierbij wordt je niet getest op inhoudelijk medische kennis, maar gaat het er puur om dat je empathisch reageert. Durf jij het aan?

Scenario

De VR-training Empathisch reageren voor zorgverleners bestaat uit twee casussen;

Allereerst is daar Marvin de Jong, een man van rond de 40 jaar die tijdens een potje voetballen zijn been heeft gebroken. Hij is naar de SEH gebracht en wacht daar totdat hij naar de gipskamer wordt gebracht. Aan jou de taak om even te controleren hoe het met deze meneer gaat. Een voorbeeld van hoe dit gesprek verloopt, zie je hieronder:

Daarnaast hebben we Antje Jansen, een vrouw van rond de 60 jaar met Diabetes Type 2. Zij is opgenomen vanwege ontregelde diabetes, hierover ga je ook met haar het gesprek aan. Als je haar de juiste vragen stelt en empathisch genoeg reageert, zul je erachter komen waardoor haar diabetes zo ontregeld is. Hoe zo’n gesprek kan verlopen, zie je hieronder:

Verhaallijn

De twee casussen zijn zo opgebouwd dat je als speler je empathisch moet reageren richting beide patiënten. In het geval van Marvin stel je hem gerust en geef je hem ruimte geven om zijn verhaal te kunnen doen. Bij Antje is het juist belangrijk om haar vragen te stellen, om te begrijpen waardoor haar diabetes zo ontregeld is.

Op basis van de verschillende type antwoorden die de speler geeft, reageert de avatar op een bijpassende manier. Zo reageert de avatar anders op een defensief antwoord als “ik kan u ook niet helpen” dan op een reflectie zoals “u maakt zich dus zorgen”. De avatar zal nog meer uitweiden over zijn situatie als de speler een open vraag stelt.

Het gesprek eindigt op het moment dat je collega Marvin komt ophalen om hem naar de gipskamer te brengen. Bij Antje wordt het gesprek beëindigd als haar avondeten wordt gebracht. Aan de reactie die Marvin en Antje dan geven, kun je merken hoe zij het gesprek hebben ervaren.

Learning by Doing

Het mooie aan onze trainingen is dat het niet erg is als je fouten maakt. Door het gewoon te doen, merk je dat je elke spelronde een beetje verder komt: leren door te doen dus! In bovenstaande video’s laten we zien hoe dit werkt. De eerste keer dat een speler het gesprek aangaat, gebruikt hij of zij nog niet de juiste technieken. Daardoor eindigt het gesprek met een negatieve emotie.

Na elke gespreksronde ontvangt de speler feedback over wat hij of zij beter kan doen. Bij een tweede of derde poging kunnen deze tips in de praktijk worden gebracht. Je merkt dat het gesprek dan al een stuk beter verloopt en de emotie aan het einde van het gesprek veel positiever is!

Techniek

De VR applicatie is een toepassing van het door The Simulation Crew ontwikkelde IVA platform. In dit platform wordt gebruik gemaakt van spraakherkenning. De keuze om met open (vrije) spraakinvoer te gaan werken kwam voort uit de wens om een zo natuurlijk mogelijke gesprekssituatie te creëren. Deze manier werkt zonder de beperkingen die multiple choice communicatie met zich meebrengt. Hierin wordt immers de suggestie al weggegeven, iets dat er in werkelijkheid niet is. In werkelijkheid zul je op eigen initiatief je woorden moeten vinden en moeten omgaan met de situatie. Naast verbale communicatie wordt ook de non-verbale communicatie meegenomen zoals oogcontact, lichaamshouding en stem-intonatie. Via  een web-based dashboard is er inzicht in voortgang en resultaten van de deelnemers.

Geïnteresseerd? Neem contact op!