Voor veel professionals is het niet eenvoudig om laaggeletterdheid aan te kaarten. Er zijn manieren om er achter te komen of iemand laaggeletterd is. Als dit het geval blijkt te zijn, is het ter sprake brengen van laaggeletterdheid vaak nog moeilijker, omdat schaamte een grote rol speelt. Om hiermee te oefenen, hebben wij de VR training Laaggeletterdheid ontwikkeld.

We zijn begonnen met het uitwerken van twee scenario’s in samenwerking met de HAN en GGD Gelderland Zuid. Daarna hebben we samen met de Gemeente Den Bosch ook een derde case ontworpen.

Scenario’s

Onze VR training Laaggeletterdheid bestaat uit drie scenario’s die plaatsvinden in verschillende contexten.

Allereerst hebben we Paul, de vader van Rosa uit groep 8. Paul komt op gesprek op school. De klas gaat op kamp maar er mist nog een ingevuld ‘kampformulier’. Als docent ga je hierover met Paul in gesprek. Een voorbeeld van zo’n gesprek zie je in de video hieronder:

Daarnaast hebben we een casus met Joyce. Zij heeft overgewicht en wil graag afvallen. Daarvoor heeft ze gesprekken bij een diëtist. Samen met Joyce neem je de Eetmeter door, zoals je in de video hieronder kunt zien:

Tot slot kun je in gesprek gaan met Delano. Delano is een twintiger en ontvangt een uitkering. Hij is vergeten door te geven dat hij inkomsten heeft ontvangen. Als gevolg daarvan heeft hij een waarschuwingsbrief ontvangen waar hij niets van begrijpt. Als consulent bij de gemeente ga je hierover met hem in gesprek zoals in de video hieronder:

Verhaallijn

Het doel van het achterhalen en bespreekbaar maken van laaggeletterdheid wordt niet zomaar bereikt. Daarvoor moet de speler zijn best doen. Je moet bijvoorbeeld aardig zijn en interesse tonen om een vertrouwensband op te bouwen. Zodra degene tegenover je, je genoeg vertrouwt, zal de cliënt toegeven. Daarna begint het tweede deel van het gesprek waarin je gaat normaliseren en verder gaat helpen, door bijvoorbeeld een cursus aan te bieden.

Techniek

De VR applicatie is een toepassing van het door The Simulation Crew ontwikkelde IVA platform. In dit platform wordt gebruik gemaakt van spraakherkenning. De keuze om met open (vrije) spraakinvoer te gaan werken kwam voort uit de wens om een zo natuurlijk mogelijke gesprekssituatie te creëren. Deze manier werkt zonder de beperkingen die multiple choice communicatie met zich meebrengt. Hierin wordt immers de suggestie al weggegeven, iets dat er in werkelijkheid niet is. In werkelijkheid zul je op eigen initiatief je woorden moeten vinden en moeten omgaan met de situatie. Naast verbale communicatie wordt ook de non-verbale communicatie meegenomen zoals oogcontact, lichaamshouding en stem-intonatie. Via een web-based dashboard is er inzicht in voortgang en resultaten van de deelnemers.

Geïnteresseerd? Neem contact op!