Voor zorgverleners (zorg en welzijn) is het niet eenvoudig om laaggeletterdheid aan te kaarten. Er zijn manieren om er achter te komen of de zorgvragen laaggeletterd is. Als dit het geval blijkt te zijn, is het ter sprake brengen van laaggeletterdheid vaak moeilijk, omdat schaamte een grote rol speelt. Het zou heel wenselijk zijn als professionals er niet om heen draaien.

Om dit te kunnen ervaren en ermee te kunnen oefenen is het VR project Laaggeletterdheid opgestart. Samen met de HAN en GGD Gelderland Zuid hebben we twee scenario’s opgesteld en uitgewerkt.

  • Dertiger Joyce met overgewicht wil gaan afvallen en komt bij de de diëtist(-e).
  • Paul, de vader van Romy uit groep 8, komt op gesprek op school. De klas gaat op kamp maar er mist nog een ingevuld ‘kampformulier’.

Het doel van het achterhalen en bespreekbaar maken van laaggeletterdheid wordt niet zomaar bereikt. Daarvoor moet de speler zijn best doen. Aardig zijn, interesse tonen maar ook doorvragen tot het moment daar is om het te bespreken. Als het goed is voorbereid, zal de cliënt toegeven, waarna het proces volgt van normaliseren en verder helpen (o.a. Attenderen op speciale cursussen voor volwassenen).

De reacties van Joyce en Paul zijn ingesproken door taalambassadeurs (ex-laaggeletterden). Houdingen, gebaren en gezichtsexpressies zijn tegelijkertijd opgenomen en gebruikt voor de virtuele karakters. Zo ervaart de speler tijdens het gesprek op een natuurlijke manier al het effect van de gekozen aanpak. Achteraf krijgt de speler ook nog feedback van de coach.

Techniek

De VR applicatie is een toepassing van het door The Simulation Crew ontwikkelde IVA platform. In dit platform wordt gebruik gemaakt van spraakherkenning. De keuze om met open (vrije) spraakinvoer te gaan werken kwam voort uit de wens om een zo natuurlijk mogelijke gesprekssituatie te creëren. Deze manier werkt zonder de beperkingen die multiple choice communicatie met zich meebrengt. Hierin wordt immers de suggestie al weggegeven, iets dat er in werkelijkheid niet is. In werkelijkheid zul je op eigen initiatief je woorden moeten vinden en moeten omgaan met de situatie. Naast verbale communicatie wordt ook de non-verbale communicatie meegenomen zoals oogcontact, lichaamshouding en stem-intonatie. Via  een web-based dashboard is er inzicht in voortgang en resultaten van de deelnemers.

Geïnteresseerd? Neem contact op!