Motiverende gespreksvoering is een bekende communicatiemethode die wordt gebruikt bij het voeren van gesprekken. Belangrijk binnen dit gesprek is dat de cliënt of patiënt zichzelf weet te overtuigen om te veranderen. Om dit te kunnen bereiken, wordt er vooral gefocust op hetgeen wat de patiënt of cliënt tegenhoudt. En daarnaast wat de redenen zijn om juist wél te veranderen.

Om dit te kunnen ervaren en ermee te kunnen oefenen, is het VR project Motiverende Gespreksvoering gestart. Samen met de HAN, RadboudUMC en Stichting E-Infuse hebben we drie scenario’s opgesteld en uitgewerkt.

  • Joyce heeft overgewicht, maar voelt zich vanwege gebroken nachten vaak te moe om er echt wat aan te gaan doen.
  • Paul heeft artose aan zijn knie en moet meer bewegen, maar het lukt hem niet de juiste motivatie te vinden.
  • Anna wil graag stoppen met roken, maar is het vertrouwen in haarzelf een beetje kwijtgeraakt na alle mislukte pogingen.

Opbouw van de training

Iedereen die de methode Motiverende Gespreksvoering kent, zal beamen dat het een hele kluif aan theorie is. Om meteen een heel gesprek te voeren volgende deze methode, is best wel lastig. Om die reden hebben wij ervoor gekozen om de casussen rustig op te bouwen en uit te werken in twee delen.

In het eerste deel van de training ga je aan de slag met de basistechnieken van Motiverende Gespreksvoering. Deze fase omvat de elementen: Open vragen stellen, Reflectief luisteren, Bevestigen en ondersteunen en Samenvatten.

Vervolgens krijg je de kans om bovenstaande technieken toe te passen in een echt gesprek met Anna, Joyce of Paul waarin je de verschillende fases van Motiverende Gespreksvoering doorloopt, namelijk: Verbinden, Focussen, Oproepen en Plannen.

Na het doorlopen van de training, zul je je een stuk zelfverzekerder voelen in het gebruik van Motiverende Gespreksvoering.

Vallen en opstaan

Het mooie aan onze trainingen is dat het niet erg is als je fouten maakt. Van je fouten kun je immers leren. In onderstaande video zie je een speler die in gesprek is met Anna. In zijn eerste gesprek maakt hij geen gebruik van de gesprekstechnieken. Vervolgens ontvangt de speler feedback over wat hij beter kan doen. Bij zijn tweede poging maakt hij juist wel gebruik van de gesprekstechnieken. Je merkt dat hij al een stuk verder komt in het gesprek en dat de kans toeneemt dat Anna daadwerkelijk stopt met roken.

Techniek

De VR applicatie is een toepassing van het door The Simulation Crew ontwikkelde IVA platform. In dit platform wordt gebruik gemaakt van spraakherkenning. De keuze om met open (vrije) spraakinvoer te gaan werken kwam voort uit de wens om een zo natuurlijk mogelijke gesprekssituatie te creëren. Deze manier werkt zonder de beperkingen die multiple choice communicatie met zich meebrengt. Hierin wordt immers de suggestie al weggegeven, iets dat er in werkelijkheid niet is. In werkelijkheid zul je op eigen initiatief je woorden moeten vinden en moeten omgaan met de situatie. Naast verbale communicatie wordt ook de non-verbale communicatie meegenomen zoals oogcontact, lichaamshouding en stem-intonatie. Via  een web-based dashboard is er inzicht in voortgang en resultaten van de deelnemers.

Geïnteresseerd? Neem contact op!
Han logo
Logo_RadboudUMC_Z
Logo_E-infuse