Producten

Calamiteitentraining Ziekenhuizen

De Calamiteitentraining is speciaal ontwikkeld voor ziekenhuizen en maakt het mogelijk om personeel te trainen in wat ze moeten doen in geval van calamiteiten zoals brand, ongeval en onwel wording. De training bestaat enerzijds uit een mobiele game waarmee medewerkers spelenderwijs alle benodigde kennis kunnen vergaren. Aansluitend gaan ze aan de slag met een training in Virtual Reality om de spanning en stress te ervaren die zich voordoet op het moment van een calamiteit.

Kosten : vraag een prijsopgave aan.

Herkennen laaggeletterdheid

Omgaan met laaggeletterdheid vraagt om specifieke vaardigheden van professionals. Hoe handig is het dan om aan je communicatietechnieken te werken binnen de veilige muren van Virtual Reality?

Kosten : vraag een prijsopgave aan.

Vitaal Bedreigde Patiënt

Hoe moet je handelen wanneer je te maken krijgt met een Vitaal Bedreigde Patiënt? Je zult MEWS-waarden moeten kunnen afnemen en interpreteren, het doorlopen van de ABCDE-methode en het communiceren in de vorm van RSVP of SBAR. Kortom: er komt ontzettend veel op je af. Hoe fijn is het dan om dit te kunnen oefenen middels een levensecht scenario in Virtual Reality.

Kosten : vraag een prijsopgave aan.

Placebo effecten in communicatie (VR)

Hoe zet je placebo-effecten tijdens het voeren van gesprekken met patiënten op een effectieve manier in? En hoe voorkom je dat je onbedoeld nocebo-effecten veroorzaakt? In deze realistische VR-simulatie kunnen zorgprofessionals oefenen met het optimaliseren van placebo-effecten en minimaliseren van nocebo-effecten in communicatie met patiënten.

Kosten : vraag een prijsopgave aan.

Placebo effecten in communicatie (App)

Hoe zet je placebo-effecten tijdens het voeren van gesprekken met patiënten op een effectieve manier in? En hoe voorkom je dat je onbedoeld nocebo-effecten veroorzaakt? In deze mobiele applicatie kunnen zorgprofessionals met behulp van een gesprekssimulatie oefenen met het optimaliseren van placebo-effecten en minimaliseren van nocebo-effecten in communicatie met patiënten.

Kosten : €7,50

Patiëntcomfort en -communicatie

Communicatie in een zorgomgeving is van groot belang. Deze VR-applicatie stelt gezondheidswerkers in staat om communicatietechnieken voor patiëntcomfort te oefenen in een veilige omgeving.

Kosten : vraag een prijsopgave aan

Motiverende Gespreksvoering

Motiverende gespreksvoering is een communicatiemethode die wordt ingezet om gedragsverandering bij patiënten en cliënten te bewerkstelligen. In deze VR-simulatie ga je aan de slag met de basistechnieken van motiverende gespreksvoering en oefen je vervolgens met de verschillende fases van motiverende gespreksvoering: Verbinden, Focussen, Oproepen en Plannen.

Kosten : vraag een prijsopgave aan

Intakegesprek Gezondheidscentrum

Intakegesprekken worden vaak gevoerd door zorgprofessionals, ongeacht hun specialisatie. Hierbij is het van belang om de juiste procedure te volgen, maar het vormen van een band met de patiënt is minstens zo belangrijk. Deze VR-training geeft je de mogelijkheid om te oefenen met communicatieve vaardigheden en het volgen van de procedure van een intakegesprek.

Kosten : vraag een prijsopgave aan